Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Sergiusza Mossora 1 (49-301 Brzeg)
powiat: Brzeg
tel.: 774446536

Jednostki - Brzeskie Centrum Medyczne -...

 • Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne

  Brzeg, Mossora 1
  Telefon: 77 4446536
  Email: zozbrzeg@pro.onet.pl
  Witryna: www.bcmbrzeg.republika.pl
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dziecięcy
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Noworodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Psychiatryczny
   Brzeg, Mossora 1      Telefon: 774445705  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Brzeg, Mossora 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny
   Brzeg, Mossora 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka Zakładowa
   Brzeg, Mossora 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Brzeg, Mossora 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział Rehabilitacji Leczniczej
   Brzeg, Mossora 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
   Brzeg, Mossora 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
   Brzeg, Mossora 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dyspozytornia Zespołów Wyjazdowych
   Brzeg, Mossora 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Brzeg, Mossora 1     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Brzeg, Mossora 1      Telefon: 77 44 46 533  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Brzeg, Mossora 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Brzeg, Mossora 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Wyjazdowy P - Brzeg
   Brzeg, Mossora 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy S - Brzeg
   Brzeg, Mossora 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Neurologiczny
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Brzeg, Mossora 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Dziecięcy Dzienny - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dział Fizjoterapii - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Izba Przyjęć - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Lekarza POZ - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Brzeg, Mossora 1     
   Oddział intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zespół Wyjazdowy S - Grodków
   Brzeg, Mossora 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Brzeg, Mossora 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Ginekologiczna
    Brzeg, Mossora 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zespół Wyjazdowy P - Brzeg
    Brzeg, Mossora 1     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy S - Brzeg
    Brzeg, Mossora 1     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Oddział Neurologiczny
    Brzeg, Mossora 1     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Intensywnej Terapii
    Brzeg, Mossora 1     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia Lekarza POZ
    Brzeg, Mossora 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Brzeg, Mossora 1     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Neurologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pododdział Dziecięcy Dzienny - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dział Fizjoterapii - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Okulistyczna - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Izba Przyjęć - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Lekarza POZ - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia RTG - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia USG - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział Intensywnej Terapii
    Brzeg, Mossora 1     
    Oddział intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zespół Wyjazdowy S - Grodków
    Brzeg, Mossora 1     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa