CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ STACJA OPIEKI CARITAS U PUŃSKU

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szkolna 26 (16-515 Puńsk)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Puńsk
tel.: 87 516 10 30

Jednostki - CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ STACJA...

 • Stacja Opieki Caritas Diecezji Ełckiej

  Puńsk, ul. Szkolna 26 (podlaskie / powiat Puńsk)
  Telefon: 87 516 10 30
  Email: so.punsk@caritas.pl
  • gabinet zabiegowy
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 87 516 10 30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • pielęgniarska długoterminowa opieka domowa
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 87 516 10 30  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • poradnia rehabilitacyjna
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 87 516 10 30  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet stomatologiczny
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 87 516 40 17  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet stomatologiczny
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 506 353 281  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia fizjoterapii
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 87 516 10 30  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • gabinet pielęniarki POZ
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 87 516 10 30  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej POZ
   Puńsk, ul. Szkolna 26      Telefon: 87 516 10 30  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Puńsk, ul. Szkolna 26     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
    Puńsk, ul. Szkolna 26