Centralny Szpital Kliniczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Wołoska 137 (02-507 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 8453281

Jednostki - Centralny Szpital Kliniczny

 • Centralny Szpital Kliniczny

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 8453281
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Apteka Szpitalna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Pracownią Bakteriologii i Wirusologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Patomorfologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Obserwacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Warszawa, Wołoska 137     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Angiografia - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Pododdział Elektrofizjologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Testów Wysiłkowych
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Elektrokardiograficzna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Stacja Dializ
   Warszawa, Wołoska 137     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Endoskopii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Klinika Neurologii - Oddział Ogólnoneurologiczny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Dział Intensywnej Opieki Neurologicznej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Alzheimerowski
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział/Ośrodek alzheimerowski
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Klinika Dermatologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Kardiochirurgii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Klinika Neurochirurgii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Pracownia Rozbijania Kamieni Nerkowych
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Pracownia Cystoskopowa
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Dział Intensywnego Nadzoru Metabolicznego
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chorób metabolicznych
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Klinika Onkologii i Hematologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Dziennej Chemioterapii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Klinika Otolaryngologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Okulistyki
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii i USG
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia USG
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia Laserowa
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pracownia USG
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Naczyniowych
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Centralna Sterylizacja
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pododdział Udarowy
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Zespół Chirurgii Naczyniowej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Plastycznej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Ginekologia
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Patologia Ciąży
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczy rooming-in
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Badania Pola Widzenia
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii - Oddział Transplantologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Pracownia Genetyczna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Immunohistochemiczna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Neuropatologiczna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
  • Bank Krwi
   Warszawa, Wołoska 137     
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Kardiologii Inwazyjnej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Cytodiagnostyczna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bronchoskopii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Niewydolności Serca i Transplantologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Pododdział Transplantacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Pododdział Transplantologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział transplantologiczny
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Pododdział Rehabilitacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Terapii Izotopowej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Echokardiografii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Rehabilitacji Dziennej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiochirurgia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiochirurgia
  • Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej - Pracownia Hemodynamiki
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dzienny Oddział Psychiatryczny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychiatria
  • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
   Warszawa, Wołoska 137     
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Holtera
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Testów Wysiłkowych
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pododdział Kardiologii Zachowawczej w Konstancinie
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
    Warszawa, Wołoska 137     
    Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Pracownia Holtera
    Warszawa, Wołoska 137     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pracownia Testów Wysiłkowych
    Warszawa, Wołoska 137     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pracownia Echokardiograficzna
    Warszawa, Wołoska 137     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pododdział Kardiologii Zachowawczej w Konstancinie
    Warszawa, Wołoska 137     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Oddział Obserwacyjny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Zakład Usprawniania Leczniczego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Warszawa, Wołoska 137     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Klinika Kardiologii Inwazyjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Neurologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Afazją
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Klinika Dermatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Poradnia Chirurgiczna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Bronchoskopowa
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Przykliniczna Poradnia Stomijna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Przykliniczna Poradnia Proktologiczna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Zespół Chirurgii Onkologicznej
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Zespół Torakochirurgii
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
 • Klinika Kardiochirurgii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Poradnia Transplantacji Serca
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia transplantacji serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
 • Klinika Neurochirurgii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Onkologii i Hematologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Klinika Otolaryngologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Oddział Okulistyki Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Poradnia Przeciwjaskrowa
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Laserowa Argon
   Warszawa, Wołoska 137     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia Przeciwjaskrowa
   Warszawa, Wołoska 137     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Pododdział Patologii Noworodka
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział patologii noworodka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
 • Zakład Diagnostyki Radiologicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Zespół Transplantacyjny
   Warszawa, Wołoska 137     
   Oddział transplantologiczny
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
 • Zakład Patomorfologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Konstancin-Jeziorna, Uzdrowiskowa 12/16 (mazowieckie / powiat Konstancin-Jeziorna miasto)
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wesoła, Niemcewicza 82 (mazowieckie / powiat Wesoła)
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)
 • Oddział Chirurgii Plastycznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wołoska 137 (mazowieckie / powiat Mokotów)