Centrum Alergologii IRMED Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

adres: Tyszkiewicza 13 lok. U1 (01-157 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 022 628-32-38

Jednostki - Centrum Alergologii IRMED...

 • Centrum Alergologii IRMED Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 022 6283238,6310219
  Email: irmed@op.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia alergii skórnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Pracownie Inne: testy skórne, spirometria
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia immunologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Immunologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia wad serca
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia fizjoterapii
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy - pobieranie krwi do badań, immunoterapia
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Inna komórka: Immunoterapia swoista
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Inna komórka: Immunoterapia swoista
    Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Poradnia psychologiczna
    Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna dla dzieci
    Warszawa, Tyszkiewicza 13 lok. U1     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży