CENTRUM AMBULATORYJNE JASŁO

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Lwowsk 22 (38-200 Jasło)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Jasło
tel.: 13 44 37 500

Jednostki - CENTRUM AMBULATORYJNE JASŁO

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Jasło, Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 62 041
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Pracownia Mikrobiologii
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Ogólna
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
   Jasło, Lwowska 22     
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Jasło, Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 62 041
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Pracownia Elektroencefalografii
   Jasło, Lwowska 22     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Jasło, Lwowska 22     
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pracownia Endoskopii

  Jasło, Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 62 041
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Pracownia Endoskopii
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Medycyny Pracy

  Jasło, Szopena 38 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 64 864
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Zakład Medycyny Pracy
   Jasło, Szopena 38     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Dział Pomocy Doraźnej

  Jasło, Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 62 041
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "P" - podstawowy
   Jasło, Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "S" - specjalistyczny
   Jasło, Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Transport sanitarny
   Jasło, Lwowska 22     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "P" - podstawowy
   Jasło, Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "S"- specjalistyczny
   Jasło, Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia ratownictwa medycznego
   Jasło, Lwowska 22     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy ogólny
   Jasło, Lwowska 22     
  • Zespół Wyjazdowy "W"
   Jasło, Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy "R"
   Jasło, Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Wyjazdowy ogólny
    Jasło, Lwowska 22     
   • Zespół Wyjazdowy "W"
    Jasło, Lwowska 22     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy "R"
    Jasło, Lwowska 22     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Centrum Rehabilitacji

  Jasło, Kraszewskiego 13 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 65 939
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Poradnia Rehabilitacji
   Jasło, Kraszewskiego 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Jasło, Kraszewskiego 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Jasło, Kraszewskiego 13     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna
   Jasło, Kraszewskiego 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Jasło, Kraszewskiego 13     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Jasło, Kraszewskiego 13     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna
    Jasło, Kraszewskiego 13     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Wad Postawy
    Jasło, Kraszewskiego 13     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Preluksacyjna
    Jasło, Kraszewskiego 13     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Nocna i Świąteczna Opieka w zakresie POZ

  Jasło, Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 37 566
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska w zakresie p.o.z.
   Jasło, Lwowska 22     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska w zakresie p.o.z.
   Jasło, Lwowska 22     
 • Poradnie Specjalistyczne

  Jasło, ul. Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 62 041
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Jasło, ul. Lwowska 22     
  • Pracownia Prób Czynnościowych
   Jasło, ul. Lwowska 22     
  • Poradnia Alergologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Fototerapii
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Krioterapii
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Audiologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Okulistyczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Spirometrii
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ortopedyczno - Traumatologiczna
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Jasło, ul. Lwowska 22      Telefon: 13 44 62 041  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Jasło, ul. Lwowska 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria