CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE "MEDICUS"-PRZYCHODNIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. LEŚNA 8 (59-300 Lubin)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Lubin
tel.: 76/7282602

Jednostki - CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE...

 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Lubin, Armii Krajowej 35a (dolnośląskie / powiat Lubin)
  Telefon: 76 7282640,630
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia diabetologiczna (cukrzycowa)
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby zakaźne
  • Poradnia kardiologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Medycyna pracy - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Medycyna pracy - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Dzienna pomoc lekarska - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna leczenia jaskry
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Dzienna pomoc lekarska - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych- internistyczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia reumatologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Reumatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Reumatologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Reumatologia
  • Pracownia USG
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy, Pracownia EKG i próby wysiłkowej
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna i chorób tarczycy
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego (i zaburzeń lipidowych)
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia astmologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia wirusowego zapalenia wątroby
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Porandia ginekologiczna - konsultacyjna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologii dla dziewcząt
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna konsultacyjna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia onkologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna leczenia zeza
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia odwykowa
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia leczenia nerwic
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Laboratorium
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet endoskopii przewodu pokarmowego
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EKG i próby wysiłkowej, spirometrii
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Pracownia EEG
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia USG
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna (skórno-wenerologiczna)
   Lubin, Armii Krajowej 35a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczna i chorób tarczycy
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego (i zaburzeń lipidowych)
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia astmologiczna
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia wirusowego zapalenia wątroby
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Porandia ginekologiczna - konsultacyjna
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologii dla dziewcząt
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgiczna konsultacyjna
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia ortopedyczna
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia wad postawy
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia onkologiczna
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia okulistyczna leczenia zeza
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia odwykowa
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia leczenia nerwic
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Laboratorium
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet endoskopii przewodu pokarmowego
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pracownia EKG i próby wysiłkowej, spirometrii
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pracownia EEG
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pracownia USG
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Pracownia USG
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia pulmonologiczna
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dermatologiczna (skórno-wenerologiczna)
    Lubin, Armii Krajowej 35a     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jawor, Kuziennicza 4 (dolnośląskie / powiat Jawor)
  • Poradnia diabetologiczna (cukrzycowa)
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna i chorób tarczycy
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Medycyna pracy - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego (i zaburzeń lipidowych)
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hipertensjologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Hipertensjologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Hipertensjologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Hipertensjologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hipertensjologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Hipertensjologia
  • Poradnia alergologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Medycyna pracy - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Poradni astmologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
  • Poradnia wirusowego zapalenia wątroby
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia neurologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna - konsultacyjna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnnia ginekologii dla dziewcząt
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgiczna - konsultacyjna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Urologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Dzienna pomoc lekarska - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia onkologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna leczenia jaskry
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna leczenia zeza
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Fizykoterapia z światłolecznictwem i gabinetem masażu
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet zabiegowy, pracownia EKG i próby wysiłkowej
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Zdrowie publiczne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia auudiometrii
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia USG
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna (skórno - wenerologiczna)
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - pediatryczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Poradnia pulmonologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Pracownia spirometrii
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia EEG
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia onkologiczna
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Reumatologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Reumatologia
  • Punkt szczepień
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Jawor, Kuziennicza 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Jawor, Piastowska 16 (dolnośląskie / powiat Jawor)
  Telefon: 76 7282670
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Jawor, Piastowska 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Jawor, Piastowska 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Jawor, Piastowska 16     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia EEG
   Jawor, Piastowska 16     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowy, pracownia EKG i próby wysiłkowej
   Jawor, Piastowska 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Jawor, Piastowska 16     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Medycyna pracy - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   Jawor, Piastowska 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - pediatryczna
   Jawor, Piastowska 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna (skórno - wenerologiczna)
   Jawor, Piastowska 16     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - pediatryczna
    Jawor, Piastowska 16     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dermatologiczna (skórno - wenerologiczna)
    Jawor, Piastowska 16     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Lubin, Leśna 8 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  Telefon: 76 7466111,221,220
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - pediatryczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Gabinet pielegniarki środowiskowej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chorób wewnętrznych - internistyczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Medycyna pracy - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Medycyna pracy - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna (cukrzycowa)
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna (chorób tarczycy)
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologii ginekologicznej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Seksuologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby zakaźne
  • Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Medycyna pracy - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby zakaźne
  • Poradnia hematologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Hematologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Hematologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Hematologia
  • Poradnia immunologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Immunologia kliniczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Immunologia kliniczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Immunologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Immunologia kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Immunologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Medycyna pracy - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia dziecięca
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hipertensjologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Hipertensjologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Hipertensjologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Hipertensjologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hipertensjologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Hipertensjologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Angiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Angiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Angiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna (skórno - wenerologiczna)
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia dziecięca
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Poradnia leczenia bólu
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Onkologia kliniczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Reumatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia WZW
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby zakaźne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Poradnia neonatologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologii dla dziewcząt
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiochirurgia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiochirurgia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiochirurgia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurochirurgia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurochirurgia
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Audiologia i foniatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Medycyna pracy - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzaleznienia i współuzaleznienia
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Laboratorium
   Lubin, Leśna 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopowa
   Lubin, Leśna 8     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EKG i próby wysiłkowej
   Lubin, Leśna 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia spirometrii
   Lubin, Leśna 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia EEG
   Lubin, Leśna 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia USG
   Lubin, Leśna 8     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Lubin, Leśna 8     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometryczna
   Lubin, Leśna 8     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Lubin, Leśna 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia genetyczna
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Genetyka kliniczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Genetyka kliniczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Genetyka kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Genetyka kliniczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia onkologiczna
  • Dział Fizjoterapii
   Lubin, Leśna 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Lubin, Leśna 8     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Lubin, Leśna 8     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Lubin, Leśna 8     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgi naczyniowej
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia Bronchoskopowa
   Lubin, Leśna 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Zaburzeń Oddychania w czasie snu
   Lubin, Leśna 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Lubin, Leśna 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Lubin, Leśna 8     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Zdrowie publiczne
   • Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Lubin, Leśna 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Lubin, Leśna 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej (profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej) w Szkole Podstawowej Nr 12
   Lubin, Leśna 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   Lubin, Leśna 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gipsownia
   Lubin, Leśna 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Lubin, Leśna 8      Telefon: 76 7466111,221,220  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet lekarski (konsultacje internistyczne)
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Lubin, Leśna 8      Telefon: 76 7466111,221,220  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet Lekarski ( konsultacje internistyczne)
   Lubin, Leśna 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Miłoradzice, Miłoradzice 66 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  Telefon: 76 844-87-30
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Miłoradzice, Miłoradzice 66      Telefon: 76/8448730  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Jawor, Jana Pawła II 15 (dolnośląskie / powiat Jawor)
  Telefon: 76 871-14-67
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Laboratorium
   Jawor, Jana Pawła II 15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Chocianów, 3-Maja 2 (dolnośląskie / powiat Chocianów miasto)
  Telefon: 76 819-50-57
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia rehabilitacji
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Diagnostyka obrazowa - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielegniarki środowiskowo rodzinnej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Rentgenodiagnostyka - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Medycyna pracy - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Reumatologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Chocianów, 3-Maja 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Chocianów, 3-Maja 2      Telefon: 76/8195057  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.Przychodnia Rejonowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chocianow, Ratuszowa 11 (dolnośląskie / powiat Chocianów miasto)
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Chocianow, Ratuszowa 11     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Gmina Chocianów, Trzebnice 65 (dolnośląskie / powiat Chocianów obszar wiejski)
  Telefon: 76 817-40-66
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Gmina Chocianów, Trzebnice 65     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Gmina Chocianów, Trzebnice 65     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Gmina Chocianów, Trzebnice 65     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Gmina Chocianów, Trzebnice 65     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Gmina Chocianów, Trzebnice 65     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gmina Chocianów, Trzebnice 65     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gmina Chocianów, Trzebnice 65      Telefon: 76/8174066  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.Punkt Lekarski

  Gmina Chocianów, Parchów 98 (dolnośląskie / powiat Chocianów obszar wiejski)
  Telefon: 76 817-11-28
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Gmina Chocianów, Parchów 98     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Gmina Chocianów, Parchów 98     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Gmina Chocianów, Parchów 98     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Gmina Chocianów, Parchów 98     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Gmina Chocianów, Parchów 98     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gmina Chocianów, Parchów 98     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gmina Chocianów, Parchów 98      Telefon: 76/8171128  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.Punkt Lekarski

  Szklary Dolne, Wyszyńskiego 48a (dolnośląskie / powiat Chocianów obszar wiejski)
  Telefon: 607-703-364
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szklary Dolne, Wyszyńskiego 48a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
   Szklary Dolne, Wyszyńskiego 48a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Szklary Dolne, Wyszyńskiego 48a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   Szklary Dolne, Wyszyńskiego 48a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Szklary Dolne, Wyszyńskiego 48a      Telefon: 607703364  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Jawor, Szpitalna 3 (dolnośląskie / powiat Jawor)
  Telefon: 76 870-30-14
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Jawor, Szpitalna 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Jawor, Szpitalna 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Medycyna pracy - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Jawor, Szpitalna 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i próby wysiłkowej
   Jawor, Szpitalna 3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Jawor, Szpitalna 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Jawor, Szpitalna 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   Jawor, Szpitalna 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gipsownia
   Jawor, Szpitalna 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego
   Jawor, Szpitalna 3      Telefon: 76 870-30-14  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Legnica, Libana 7 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  Telefon: 76 7233829
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Laboratorium
   Legnica, Libana 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

  Jawor, ul. Szpitalna 3a (dolnośląskie / powiat Jawor)
  Telefon: 76/7282650
  Email: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  Witryna: www.cdtmedicus.pl
  • Poradnia diabetologiczna (cukrzycowa)
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna i chorób tarczycy
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia EKG i próby wysiłkowej
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne
  • Pracownia USG
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282650  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - pediatryczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282650  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia pulmonologiczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282650  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282650  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282650  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Punkt szczepień
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282650  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Choroby płuc
   • Neurologia
   • Otorynolaryngologia
   • Gastroenterologia
   • Dermatologia i wenerologia
   • Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia badań słuchu
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób naczyń (angiologiczna)
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Choroby płuc
   • Neurologia
   • Otorynolaryngologia
   • Gastroenterologia
   • Dermatologia i wenerologia
   • Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Choroby płuc
   • Neurologia
   • Otorynolaryngologia
   • Gastroenterologia
   • Dermatologia i wenerologia
   • Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jawor, ul. Szpitalna 3a      Telefon: 76/7282660  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Choroby płuc
   • Neurologia
   • Otorynolaryngologia
   • Gastroenterologia
   • Dermatologia i wenerologia
   • Położnictwo i ginekologia