Centrum Diagnostyki Medycznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dobrzyńska 17 (09-400 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 024 2645566 2626126

Jednostki - Centrum Diagnostyki Medycznej NZOZ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyki Medycznej

  Płock, Dobrzyńska 17 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 024 2626126 2645566
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań krwi
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia lekarza POZ
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna-ginekologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia dermatologiczna (niezabiegowa)
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pediatryczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia seksuologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia alergologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej (niezabiegowa)
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia stomatologiczna
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Punkt szczepień
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej
   Płock, Dobrzyńska 17     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia endokrynologiczna-ginekologiczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia dermatologiczna (niezabiegowa)
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia pediatryczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia seksuologiczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia alergologiczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia urologiczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia preluksacyjna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgii ogólnej (niezabiegowa)
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia onkologiczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chorób tropikalnych
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia chorób tropikalnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia stomatologiczna
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Punkt szczepień
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Punkt szczepień
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej
    Płock, Dobrzyńska 17     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna