Centrum Dietetyki i Edukacji Żywieniowej "Salvere" mgr inż. Ewa Mirkowicz

adres: Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34 (70-203 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 784-637-630

Jednostki - Centrum Dietetyki i Edukacji...

 • Salvere Pion Medyczny

  Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 784-637-630
  Email: salvere@wp.pl
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe wyroby - Diabetologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Inna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia POZ
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ - lekarza rodzinnego
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna sądowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobierania materiału do badań
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zaopatrzenie w środki pomocnicze
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hepatologiczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia laryngologiczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pediatryczna
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Transport sanitarny
   Szczecin, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 32-34     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne