Centrum Kardiologii Allenort

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Płowiecka 37 (04-501 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wawer
tel.: 22 509 14 87

Jednostki - Centrum Kardiologii Allenort

 • Centrum Kardiologii Allenort Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Płowiecka 37 (mazowieckie / powiat Wawer)
  • Oddział kardiologiczny
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej: USG
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiologii zabiegowej (hemodynamiki i elektrofizjologii)
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Hipertensjologia
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Hipertensjologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Izba przyjęć
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Blok operacyjny
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów - stymulatorów serca
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
  • Dział farmacji szpitalnej (magazyn leków)
   Warszawa, Płowiecka 37      Telefon: 22 509 14 60  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
  • Oddział kardiochirurgii
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok operacyjny
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Izba przyjęć
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Dział farmacji szpitalnej
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Bank krwi
   Warszawa, Płowiecka 37      Telefon: 228572500  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Kardiochirurgia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia seksuologiczna, patologii współżycia
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna (konsultacje)
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - usg
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt pobrań
   Warszawa, Płowiecka 37     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • Centrum Kardiologii Allenort Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Racławicka 27 (mazowieckie / powiat Mokotów)