Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Korczyńska 57 (38-400 Krosno)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Krosno
tel.: 13 430-82-80

Jednostki - Centrum Kardiologii Inwazyjnej,...

 • Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie

  Krosno, ul. Korczyńska 57 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  Telefon: 13 430-82-80
  Email: krosno@intercard.net.pl
  Witryna: www.intercard.net.pl
  • Oddział Kardiologii
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ze stanowiskiem intensywnej terapii
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia echokardiografii
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba Przyjęć
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Pracownia hemodynamiki
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Farmacji
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 430-82-80  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna