Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Szpitalna 14 (34-400 Nowy Targ)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Nowy Targ
tel.: 18 266-10-80

Jednostki - Centrum Kardiologii Inwazyjnej,...

 • Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu

  Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 (małopolskie / powiat Nowy Targ)
  Telefon: 18 266-10-80
  Email: nowytarg@intercard.net.pl
  Witryna: www.intercard.net.pl
  • Oddział Kardiologii
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ze stanowiskiem intensywnej terapii
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia echokardiografii i kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia EKG i testów wysiłkowych
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba Przyjęć
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Pracownia hemodynamiki
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Farmacji
   Nowy Targ, ul. Szpitalna 14      Telefon: 18 266-10-80  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna