Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Armii Krajowej 22 (28-400 Pińczów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Pińczów miasto
tel.: 41 370-10-94

Jednostki - Centrum Kardiologii Inwazyjnej,...

 • Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

  Pińczów, ul. Armii Krajowej 22 (świętokrzyskie / powiat Pińczów miasto)
  Telefon: 41 370-10-94
  Email: pinczow@intercard.net.pl
  Witryna: www.intercard.net.pl
  • Oddział Kardiologii
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ze stanowiskiem intensywnej terapii
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba Przyjęć
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia angiografii
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Pracownia hemodynamiki
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Farmacji
   Pińczów, ul. Armii Krajowej 22      Telefon: 41 370-10-94  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna