Centrum Lecznictwa Szpitalnego w Ciechanowie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Powstańców Wielkopolskich 2 (06-400 Ciechanów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ciechanów
tel.: 23 672 31 27

Jednostki - Centrum Lecznictwa Szpitalnego w...

 • Szpital

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Dziecięcy
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział kardiologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Oddział laryngologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Okulistyczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział pulmonologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział specjalistyczny wewnętrzny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Wewnętrzny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział urologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział nefrologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział neurologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział dermatologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział psychiatryczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział opieki paliatywno-hospicyjnej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia USG ( przy oddz.poł.-gin.)
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Pracownia USG (przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym)
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG ( przy oddziale urologicznym)
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba przyjęć przy oddziale psychiatrycznym
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Apteka szpitalna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok operacyjny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Centralna sterylizatornia
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pododdział alergologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia hemodynamiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Urologia
  • Pracownia bronchoskopowa
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pododdział diabetologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
  • Pododdział Onkologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Pododdział hematologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Pododdział reumatologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Pododdział endokrynologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Pododdział gastroenterologiczny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
  • Stacja dializ
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pododdział udarowy
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Leczenia Uzależnień (detoksykacji)
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział rehabilitacji kardiologicznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Samodzielne Stanowisko Pielęgniarki ds Higieny i Epidemiologii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Epidemiologia
  • Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Oświaty i Promocji Zdrowia
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział chorób zakaźnych
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Izba przyjęć dziecięca
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Izba przyjęć oddziału położniczo-ginekologicznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Izba przyjęć oddziału pulmonologicznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Izba przyjęć oddziału obserwacyjno- zakaźnego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
  • Izba przyjęć przy oddziale dermatologicznym
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Hospicjium domowe
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Ośrodek hipoterapii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja medyczna
  • Szpitalna izba przyjęć
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
  • Hospicjum stacjonarne ( pododział oddziału medycyny paliatywnej )
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Hospicjum stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia konsultacyjna szczepień dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
  • Pracownia USG dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG dla dzieci
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Gabinet masażu i rehabilitacji
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chorób zakaźnych
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Izba przyjęć dziecięca
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Izba przyjęć szpitala dla dzieci
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia foniatryczna
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Izba przyjęć oddziału położniczo-ginekologicznego
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Izba przyjęć oddziału pulmonologicznego
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Izba przyjęć oddziału obserwacyjno- zakaźnego
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Izba przyjęć przy oddziale dermatologicznym
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Hospicjium domowe
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Ośrodek hipoterapii
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja medyczna
   • Szpitalna izba przyjęć
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Hospicjum stacjonarne ( pododział oddziału medycyny paliatywnej )
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Hospicjum stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia konsultacyjna szczepień dla dzieci
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
   • Pracownia USG dla dzieci
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Pracownia USG dla dzieci
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Oddział rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia medycyny sportowej
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Gabinet masażu i rehabilitacji
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład diagnostyki obrazowej

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Pracownie rentgenodiagnostyczne
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań doplerowskich
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia pantomografii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia pantomografii
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
 • Zakład diagnostyki laboratoryjnej

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Pracownia analityki ogólnej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia gospodarki kwasowo-zasadowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia białek
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii klinicznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii gruźlicy
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia pożywek i odczynników
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia chemii klinicznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia koagulologii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hormonów i markerów
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( biochemii )
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (enzymologii )
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( odczynników )
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( biochemii )
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (enzymologii )
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( odczynników )
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład bakteriologii

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Pracownia mycologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologiczna chorób przenoszonych drogą płciową
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia schorzeń układu pokarmowego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia wirusologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia immunofluorescencyjna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia histopatologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
 • Zakład patomorfologii

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Pracownia cytologii ginekologicznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia autopsyjna (sekcyjna)
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia immunohistochemiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna