Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne " POSTĘP"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wroniecka 56 (62-045 Pniewy)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Pniewy miasto
tel.: 61 291 11 45, 61 2910556

Jednostki - Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne "...

 • Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne "Postęp"

  Pniewy, Wroniecka 56 (wielkopolskie / powiat Pniewy miasto)
  Telefon: 612911145; 612910556
  Email: centrum.postep@wp.pl
  • Poradnia ogólna
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 291 11 45, 61 2910556  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 291 11 45, 61 2910556  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 291 11 45, 61 2910556  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 291 11 45, 61 2910556  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 291 11 45, 61 2910556  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskiej
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 291 11 45, 61 2910556  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet szczepień
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 291 11 45, 61 2910556  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Higieny Szkolnej S.P. im. Powstańców Wlkp. w Pniewach i Gimnazjum im. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61 2912067  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Higieny Szkolnej przy Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
   Pniewy, Wroniecka 56      Telefon: 61-2910607  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia kobiet
   Pniewy, Wroniecka 56     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet stomatologiczny
   Pniewy, Wroniecka 56     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Pniewy, Wroniecka 56     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Pniewy, Wroniecka 56     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Pniewy, Wroniecka 56     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna
   Pniewy, Wroniecka 56     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Pniewy, Wroniecka 56     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kobiet
    Pniewy, Wroniecka 56     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet stomatologiczny
    Pniewy, Wroniecka 56     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Pniewy, Wroniecka 56     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Pniewy, Wroniecka 56     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia okulistyczna
    Pniewy, Wroniecka 56     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia ortopedyczna
    Pniewy, Wroniecka 56     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia neurologiczna
    Pniewy, Wroniecka 56     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia