Centrum Medycyny Oddechowej - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Piasta 9A (15-044 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 73 23 078

Jednostki - Centrum Medycyny Oddechowej - Szpital

 • Centrum Medycyny Oddechowej - Szpital

  Białystok, ul. Piasta 9A (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 73 23 078
  Email: robertmroz@wp.pl
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Białystok, ul. Piasta 9A      Telefon: 85 73 23 078  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej z USG
   Białystok, ul. Piasta 9A      Telefon: 85 73 23 078  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Alergologia
   • Rentgenodiagnostyka - Alergologia
   • USG - Choroby płuc
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
  • Oddział chorób płuc z pracownią zaburzeń oddychania w czasie snu
   Białystok, ul. Piasta 9A     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Blok operacyjny
   Białystok, ul. Piasta 9A     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pracownia endoskopii
   Białystok, ul. Piasta 9A      Telefon: 85 73 23 078  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Izba przyjęć
   Białystok, ul. Piasta 9A      Telefon: 85 73 23 078  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Dział farmacji
   Białystok, ul. Piasta 9A      Telefon: 85 73 23 078  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc