CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ I SPECJALISTYCZNEJ DILMED S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 3 (40-231 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 2564693

Jednostki - CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ I...

 • Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej "DiLMed" s.c.

  Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2564693
  Email: dilmed@op.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3      Telefon: 32 2564693  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia internistyczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastrologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia endoskopowa
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia proktologiczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia wad postawy (konsultacje)
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia nerwic
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia nerwic
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia internistyczna
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia gastrologiczna
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pracownia USG
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia EKG
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Pracownia endoskopowa
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia proktologiczna
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia wad postawy (konsultacje)
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia leczenia nerwic
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia urazowo-ortopedyczna
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia nerwic
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne