Centrum Medycyny Rodzinnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Poznańska 17 (00-680 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22 625-68-24

Jednostki - Centrum Medycyny Rodzinnej

 • Centrum Medycyny Rodzinnej

  Warszawa, Poznańska 17 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 22 625-68-24
  Email: informacja@poz-med.pl
  Witryna: www.poz-med.pl
  • Poradnia lekarza POZ /dla dorosłych/
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 628-35-88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-56-88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-56-88  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-56-88  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-56-88  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dorosłych
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Gastroenterologiczna - konsultacje
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia USG
   Warszawa, Poznańska 17      Telefon: 22 625-68-24  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Warszawa, Poznańska 17     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna