CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wawelska 5 (02-034 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ochota
tel.: 22 592-93-05

Jednostki - CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COMPLEX MEDICAL SYSTEM Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Wawelska 5 (mazowieckie / powiat Ochota)
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologicvzna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Dział fizykoterapii
   Warszawa, Wawelska 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobrań do analiz nie wykonywanych w zakładzie
   Warszawa, Wawelska 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Blok operacyjny
   Warszawa, Wawelska 5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Wawelska 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyki obrazowej:USG
   Warszawa, Wawelska 5     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyczna EMG
   Warszawa, Wawelska 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna EEG
   Warszawa, Wawelska 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
  • Dietetyka
   Warszawa, Wawelska 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Zintegrowany Oddział Szpitalny
   Warszawa, Wawelska 5     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Dział farmacji szpitalnej
   Warszawa, Wawelska 5      Telefon: 22-592-9305  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Wawelska 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia