Centrum Medyczne AG-MED s.c.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. OKRĘŻNA 4A (33-104 Tarnów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Tarnów
tel.: 14 62 99 900

Jednostki - Centrum Medyczne AG-MED s.c.NZOZ

 • Centrum Medyczne AG-MED s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 62 99 900
  Email: ag_med@interia.eu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Punkt poboru materiału do badań
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia medycyny pracy
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A      Telefon: 14 62 99 900  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Tarnów, UL. OKRĘŻNA 4A     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna