Centrum Medyczne AMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Gen. Józefa Zajączka 9B (01-518 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Żoliborz
tel.: 22 400 40 41

Jednostki - Centrum Medyczne AMED

 • Centrum Medyczne AMED

  Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  Telefon: 22 400 40 41
  Email: amed@amed.med.pl
  Witryna: www.amed.med.pl
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia diabetologiczna
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • dział (pracownia) fizjoterapii
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • dział (pracownia) fizykoterapii
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • dział (pracownia) kinezyterapii
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • dział (pracownia) krioterapii
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia osteoporozy
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • punkt pobrań krwi
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia chorób płuc
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • dział (pracownia) masażu leczniczego
   Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B      Telefon: 22 400 40 41  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia