CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: AL. ALEJE STEFANA BATOREGO 77 (33-300 Nowy Sącz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Nowy Sącz
tel.: 18 44 20 006

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO"

 • Centrum Medyczne "Batorego" w Nowym Sączu

  Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 44 20 006
  Email: przychodnia@cmbatorego.pl
  Witryna: www.cmbatorego.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia nebulizacji
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Zespół transportu sanitarnego
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Pracownia Endoskopii
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii naczyniowej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii ogólnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni urologicznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekoloczno-położniczej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologicznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni wad postawy
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny podróży
   Nowy Sącz, al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne