CENTRUM MEDYCZNE "DERMEX"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 16 (99-300 Kutno)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Kutno
tel.: 24 25 45 008

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE "DERMEX"

 • PRZYCHODNIA

  Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16 (łódzkie / powiat Kutno)
  Telefon: 24 25 45 008
  Email: dermex@onet.pl
  Witryna: www.nzozdermex.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia urologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia kriochirurgiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia urodynamiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia urodynamiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna nr 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Pracownia Diagnostyczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 24 25 45 008  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Pediatria
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Urologia
   • Inne - Alergologia
   • Inne - Chirurgia plastyczna
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia proktologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia endoskopii
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia onkologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia reumatologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia proktologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia okulistyczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia endoskopii
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC)

  Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16 (łódzkie / powiat Kutno)
  Telefon: 242545008
  Email: dermex@onet.pl
  Witryna: www.nzozdermex.pl
  • Gabinet Lekarza POZ nr 1
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Lekarza POZ nr 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Lekarza POZ nr 3
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Lekarza POZ nr 4
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pielęgniarki POZ nr 1
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pielęgniarki POZ nr 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pielęgniarki POZ nr 3
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy nr 3
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy nr 4
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy nr 5
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
 • PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC) FILIA

  Kutno, ul. Łąkoszyńska 66 (łódzkie / powiat Kutno)
  Telefon: 242534046
  Email: dermex@onet.pl
  Witryna: www.nzozdermex.pl
  • Gabinet Lekarza POZ
   Kutno, ul. Łąkoszyńska 66      Telefon: 242534046  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Kutno, ul. Łąkoszyńska 66      Telefon: 242534046  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Kutno, ul. Łąkoszyńska 66      Telefon: 242534046  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna