Centrum Medyczne "EKO-PROF-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Cynkowa 6 (42-610 Miasteczko Śląskie)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Miasteczko Śląskie
tel.: 32 38 30 971

Jednostki - Centrum Medyczne "EKO-PROF-MED"

 • Centrum Medyczne "Eko-Prof-Med"

  Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6 (śląskie / powiat Miasteczko Śląskie)
  Telefon: 32 38 30 971
  Email: ekoprofmed@gmail.com
  Witryna: www.ekoprofmed.pl
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ze szkołą rodzenia
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna-położnicza z gabinetem zabiegowym nr 6
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym nr 7
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym nr 8
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet higieny szkolnej (dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 115  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej (dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 46 668  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny pracy
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Pracownia RTG
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium diagnostyczne z punktem poboru materiału biologicznego
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii z odrebnym gabinetem masażu i salą kinezyterapii
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet higieny szkolnej (dla filii Szkoły Podstawowej nr 1)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 81 107  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowia środowiskowe
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowia środowiskowe
   • Zdrowie środowiskowe - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia alergologiczna dla dorosłych
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna dla dorosłych
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy dzieci i młodzieży
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna (z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym nr 6)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Centralne laboratorium toksykologii metali ciężkich
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia medycyny estetycznej
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet dziagnostyczno - zabiegowy 1 (dla Poradni POZ)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 2 (dla Poradni POZ)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 3 (dla Poradni laryngologicznej i chirurgicznej)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 4 (dla Poradni ortopedycznej)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy 5 (dla poradni chirurgii dziecięcej)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczny z kabiną ciszy (dla Poradni chorób metabolicznych i medycyny pracy)
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób piersi
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób naczyń z Pracownią badań dopplerowskich
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia kardiologiczna z Pracownią echokardiografii
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • POZ dla dzieci
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia psychologiczna
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia naczyń
   Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • POZ dla dzieci
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Poradnia dermatologiczna
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia chorób tarczycy
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pracownia USG
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia psychologiczna
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia leczenia naczyń
    Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
 • Gabinety Centrum Medyczne "EKO-PROF-MED" Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnowskie Góry, Słoneczników 44 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  • POZ dla dorosłych
   Tarnowskie Góry, Słoneczników 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • POZ dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Słoneczników 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnowskie Góry, Słoneczników 44     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Tarnowskie Góry, Słoneczników 44     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tarnowskie Góry, Słoneczników 44     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna