Centrum Medyczne ESKULAP

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jana III Sobieskiego 19A (58-260 Bielawa)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Bielawa
tel.: 601 144 414

Jednostki - Centrum Medyczne ESKULAP

 • Centrum Medyczne ESKULAP

  Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A (dolnośląskie / powiat Bielawa)
  Telefon: 601 144 414
  Email: c.m.eskulap@op.pl
  • Poradnia neurologiczna
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A      Telefon: 601 144 414  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet medycyny pracy
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A      Telefon: 601 144 414  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia lekarza POZ
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki POZ
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej POZ
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy POZ
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Bielawa, Jana III Sobieskiego 19A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia