Centrum Medyczne EUCOR s.c. Marian Suchodolski, Maciej Suchodolski

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. Jana Pawła II 1b (43-430 Skoczów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Skoczów miasto
tel.: 33 858 40 10

Jednostki - Centrum Medyczne EUCOR s.c. Marian...

 • Centrum Medyczne EUCOR s.c.

  Skoczów, al. Jana Pawła II 1b (śląskie / powiat Skoczów miasto)
  Telefon: 33 858 40 10
  Email: eucor@eucor.pl
  • Poradnia POZ
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urologiczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet położnej POZ
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Punkt poboru materiałów do badań
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia elektrokardiograficzna i ultrasonograficzna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet masażu leczniczego
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b      Telefon: 33 858 40 10  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia POZ
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia laryngologiczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnych
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
  • Gabinet szczepień
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
  • Gabinet zabiegowy
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnych
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
  • Gabinet szczepień
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia POZ
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia internistyczna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia urologiczna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia neurologiczna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia okulistyczna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia laryngologiczna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia kardiologiczna
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia medycyny pracy
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Poradnia medycyny pracy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnych
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   • Gabinet szczepień
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   • Gabinet zabiegowy
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnych
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
   • Gabinet szczepień
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b     
    Punkt szczepień
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Skoczów, al. Jana Pawła II 1b