Centrum Medyczne EUROMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

adres: leja Jerozolimskie 123 (02-017 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ochota
tel.: 022 529-70-00

Jednostki - Centrum Medyczne EUROMED NZOZ

 • Centrum Medyczne EUROMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, leja Jerozolimskie 123 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 022 529-70-00
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci ( konsultacje i drobne zabiegi )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej (konsultacje)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej (konsultacje)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci ( drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej ( bez zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci ( bez zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci ( konsultacje )
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG, ECHO, EKG wysiłkowe)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG stomatologiczne)
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia promocji zdrowia dla dzieci
   Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia promocji zdrowia dla dzieci
    Warszawa, leja Jerozolimskie 123     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
 • Ambulatorium Przyzakładowe Ministerstwa Finansów

  Warszawa, leja Świętokrzyska 12 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 022 694-49-64
  Email: info@reago.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarsko-zabiegowy z EKG
   Warszawa, leja Świętokrzyska 12     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Szczepienia