Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o.

adres: Tomasza Zana 19 (20-601 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 081 5360100 do 07

Jednostki - Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o.

 • Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o.

  Lublin, Tomasza Zana 19 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 536-01-00 do 07
  Email: euromed@dmk.com.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia położnej środowiskowo rodzinnej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Portadnia neurologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia wad serca
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia padaczki
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia wad postawy
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia audiometryczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia foniatryczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychoterapii
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia środków pomocniczych
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Wyroby
  • Pracownie inne
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Ambulatorium ogólne
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium stomatologiczne
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
  • Ambulatorium pediatryczne
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium okulistyczne
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Tomasza Zana 19     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia