CENTRUM MEDYCZNE "FLORENCJA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lipowa 11 (11-042 Jonkowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Jonkowo
tel.: 89 512 94 84

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE "FLORENCJA"

 • CENTRUM MEDYCZNE "FLORENCJA"

  Jonkowo, ul. Lipowa 11 (warmińsko-mazurskie / powiat Jonkowo)
  Telefon: 89 512 94 84
  Email: ewa630@wp.pl
  • gabinet pielegniarki środowiskowo-rodzinnej
   Jonkowo, ul. Lipowa 11      Telefon: 89 512 94 84  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Jonkowo, ul. Lipowa 11      Telefon: 89 512 94 84  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Jonkowo, ul. Lipowa 11      Telefon: 89 512 94 84  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Jonkowo, ul. Lipowa 11      Telefon: 89 512 94 84  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Jonkowo, ul. Lipowa 11     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • gabinet pielęgniarskiej opieki nad pacjentem przewlekle chorym i długotrwale unieruchomionym w środowisku domowym
   Jonkowo, ul. Lipowa 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej
    Jonkowo, ul. Lipowa 11     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • gabinet pielęgniarskiej opieki nad pacjentem przewlekle chorym i długotrwale unieruchomionym w środowisku domowym
    Jonkowo, ul. Lipowa 11     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta