Centrum Medyczne "Gwiezdna" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rydza Śmigłego 7 (41-219 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec
tel.: 32 2983866

Jednostki - Centrum Medyczne "Gwiezdna" S.C.

 • Centrum Medyczne "Gwiezdna"

  Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 2983866
  Email: centrumg@interia.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej-USG
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia okulistyczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsult.)
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej (konsult.)
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ortopedyczna (konsult.)
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hematologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia logopedyczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia onkologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób piersi
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia biopsji cienkoigłowej
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7      Telefon: 32 2983866  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Sosnowiec, Rydza Śmigłego 7     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją