Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Różyckiego 6 (58-506 Jelenia Góra)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: M. Jelenia Góra
tel.: 75 64 17 101-103, 608 674 510

Jednostki - Centrum Medyczne

 • Przychodnia Drzymały

  Jelenia Góra, Drzymały 31 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  Telefon: 75 641 71 20
  Email: promed1@interia.pl
  Witryna: www.e-promed.pl
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Jelenia Góra, Drzymały 31     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Jelenia Góra, Drzymały 31     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Jelenia Góra, Drzymały 31     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostzcyno-zabiegowy
   Jelenia Góra, Drzymały 31     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Jelenia Góra, Drzymały 31     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Jelenia Góra, Drzymały 31     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Przychodnia Różyckiego

  Jelenia Góra, Różyckiego 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  Telefon: 75 64 17 101-103
  Email: promed1@interia.pl
  Witryna: www.e-promed.pl
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia ( punkt zaopatrzenia ) środków pomocniczych
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia gastroenerologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia logopedyczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Jelenia Góra, Różyckiego 6      Telefon: 075 64-17-101  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy AOS I
   Jelenia Góra, Różyckiego 6      Telefon: 075 64-17-101  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy AOS II
   Jelenia Góra, Różyckiego 6      Telefon: 075 64-17-101  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnie dziecięce
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia leczenia jaskry
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia promocji zdrowia
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia gastrologiczna
   Jelenia Góra, Różyckiego 6     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnie dziecięce
    Jelenia Góra, Różyckiego 6     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Jelenia Góra, Różyckiego 6     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Jelenia Góra, Różyckiego 6     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia leczenia jaskry
    Jelenia Góra, Różyckiego 6     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia promocji zdrowia
    Jelenia Góra, Różyckiego 6     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia gastrologiczna
    Jelenia Góra, Różyckiego 6     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
 • Przychodnia Powstańców Śląskich

  Jelenia Góra, Powstańców Śląskich 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  Telefon: 75 64 33 253, 75 753 47 72
  Email: promed1@inetria.pl
  Witryna: www.e-promed.pl
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Jelenia Góra, Powstańców Śląskich 6     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jelenia Góra, Powstańców Śląskich 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze