Centrum Medyczne "Kelles"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: I Brygady 83 (33-300 Nowy Sącz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Nowy Sącz
tel.: 18 44 28 675

Jednostki - Centrum Medyczne "Kelles"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kelles"

  Nowy Sącz, I Brygady 83 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 44 28 675
  Email: jkelles@kelles.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział fizykoterapii
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział kinezyterapii
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia onkologiczna
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia fizjoterapii i masażu klasycznego
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia dermatologiczna
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowy Sącz, I Brygady 83     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kelles" II

  Nowy Sącz, Kochanowskiego 2 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 54 74 767
  Email: jkelles@kelles.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia onkologiczna
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia nerwic
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet zabiegowy
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia fizjoterapii
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Nowy Sącz, Kochanowskiego 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia