CENTRUM MEDYCZNE KOBIAŁKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kobiałka 30A. (03-044 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Białołęka
tel.: 607547106

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE KOBIAŁKA

 • Centrum Medyczne Kobiałka Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, ul. Kobiałka 30A (mazowieckie / powiat Białołęka)
  Telefon: 607547106
  Email: cmkobialka@wp.pl
  • Poradnia (gainet) lekarza POZ
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pediatryczna dla dzieci chorych i zdrowych
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gastrologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Punkt pobrań dla dorosłych
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt pobrań dla dzieci
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Punkt szczepień
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychiatryczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pradnia chorób naczyń
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia usg
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne