Centrum Medyczne Luxmed

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Radziwiłłowska 5 (20-080 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 5323711

Jednostki - Centrum Medyczne Luxmed

 • Radziwiłłowska filia nr 1

  Lublin, Radziwiłłowska 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5323711
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
  • Poradnia hematologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapii
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
  • Pracownia mammografii
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia genetyczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia andrologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczno-położnicza
   Lublin, Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia hepatologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nowotworów krwi
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia wenerologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia proktologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia osteoporozy
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia audiologiczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia leczenia nerwic
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Lublin, Radziwiłłowska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia alergii pokarmowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii oddechowych
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia andrologiczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chorób jelitowych
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chorób jelitowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia hepatologiczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia nowotworów krwi
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia nowotworów krwi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia medycyny pracy
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia wenerologiczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia padaczki
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia proktologiczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia neurochirurgiczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia osteoporozy
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia jaskry
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia zeza
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia audiologiczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia foniatryczna
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia leczenia nerwic
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Lublin, Radziwiłłowska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Królewska filia nr 2

  Lublin, Królewska 11 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5323711
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia preluksacyjna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapii
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia hematologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopowa
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Hospicjum domowe
   Lublin, Królewska 11     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
  • Punkt szczepień
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Pracownia elektrofizjologii
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne
  • Poradnia żywieniowa
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lublin, Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Królewska 11     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia andrologiczna
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia leczenia jaskry
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia zeza
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia stomatologiczna
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia ortodontyczna
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia psychologiczna
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia alergologiczna
    Lublin, Królewska 11     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Przychodnia - Filia Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin, Unicka 4 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lublin, Unicka 4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • Chełm filia nr 4

  Chełm, lac Kupiecki 12 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  Telefon: 82 5408051
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia foniatryczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia hematologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pediatryczna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład rehabilitacji
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek pobytu dziennego
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Chełm, lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia wenerologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia okresu przekwitania
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Chełm, lac Kupiecki 12     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia alergii pokarmowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii oddechowych
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia wenerologiczna
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia pediatryczna
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia okresu przekwitania
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Chełm, lac Kupiecki 12     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
 • Kraśnik filia nr 5

  Kraśnik, Narutowicza 1 (lubelskie / powiat Kraśnik)
  Telefon: 81 8844790
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia preluksacyjna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychoterapii
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Pracownie rentgenodiagnostyki ogólnej
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia nefrologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia patologii ciąży
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia nerwic
   Kraśnik, Narutowicza 1     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia alergii pokarmowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii oddechowych
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia patologii ciąży
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia nerwic
    Kraśnik, Narutowicza 1     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Laboratorium diagnostyczne

  Lublin, Okopowa 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5323711
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Laboratorium diagnostyczne
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 83 3426414  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 84 6380540  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałow do badań
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 81 5365862  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie ambulatoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 84 6869533  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 81 5361607  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie ambulatoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Lublin, Okopowa 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań
   Lublin, Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt pobrań
    Lublin, Okopowa 5     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Punkt pobrań materiałów do badań
    Lublin, Okopowa 5     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Biłgoraj filia nr 7

  Biłgoraj, Kościuszki 18 (lubelskie / powiat Biłgoraj)
  Telefon: 84 686 95 33
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 084 686 95 33  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia pediatryczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia usg
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia logopedyczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia żywieniowa
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia proktologiczna
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Biłgoraj, Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Biłgoraj, Kościuszki 18     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki obrazowej
    Biłgoraj, Kościuszki 18     
 • Krasnystaw filia nr 6

  Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A (lubelskie / powiat Krasnystaw)
  Telefon: 82 5408041
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia gastrologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia internistyczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia USG
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna
   Krasnystaw, Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Zamość filia nr 8

  Zamość, Spadek 41 (lubelskie / powiat M. Zamość)
  Telefon: 84 5398040
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ortopedyczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracowna USG
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia żywieniowa
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zamość, Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Zwycięska filia nr 3

  Lublin, Zwycięska 6A (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5323711
  Email: info@luxmedlublin.pl
  Witryna: www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia onkologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ortopedyczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia USG
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia pediatryczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Ośrodek pobytu dziennego
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład rehabilitacji
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna