Centrum Medyczne MASTERMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kopernika 12 (56-400 Oleśnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Oleśnica
tel.: 71-396-28-65

Jednostki - Centrum Medyczne MASTERMED

 • CENTRUM MEDYCZNE MASTERMED

  Oleśnica, ul. Kopernika 12 (dolnośląskie / powiat Oleśnica)
  Telefon: 71-396-28-65
  Email: cm.mastermed@gmail.com
  Witryna: www.mastermed.com.pl
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardilogiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia fizjoterapii
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia pediatryczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia okulistyczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Oleśnica, ul. Kopernika 12      Telefon: 71-396-28-65  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją