Centrum Medyczne "Med-GASTR"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 258 22 33

Jednostki - Centrum Medyczne "Med-GASTR"

 • CENTRUM MEDYCZNE - ZESPÓŁ PRACOWNII DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWYCH

  Łódź, ul. Mokra 4 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 258 22 33
  Email: arkadiusz.mamos@medgastr.pl
  Witryna: www.medgastr.pl
  • ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PRACOWNIA USG I DIAGNOSTYKI UKŁADU KRĄŻENIA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Pracownia USG
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • ZESPÓŁ PRACOWNII ENDOSKOPOWYCH DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWYCH
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
 • CENTRUM MEDYCZNE - PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  Łódź, ul. Mokra 4 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 258 22 33
  Email: arkadiusz.mamos@medgastr.pl
  Witryna: www.medgastr.pl
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby wewnętrzne
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
  • PORADNIA PULMONOLOGICZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • PORADNIA WAD POSTAWY
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • PORADNIA DIETETYCZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
   Łódź, ul. Mokra 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • PORADNIA UROLOGICZNA
   Łódź, ul. Mokra 4      Telefon: 42 258 22 33  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
   Łódź, ul. Mokra 4      Telefon: 42 258 22 33  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
   Łódź, ul. Mokra 4      Telefon: 42 258 22 33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne