Centrum Medyczne "MEDICOR"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4 (35-068 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 87 55 811;875 58 11

Jednostki - Centrum Medyczne "MEDICOR"

 • Centrum Diagnostyki Medycznej "MEDICOR" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Piłsudskiego 34 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
  • Poradnia Alergologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarza poz
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia mammograficzna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zakład badań klinicznych
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia andrologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia leczenia bezpłodności
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia osteoporozy
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastrologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Zakład Rehabilitacji
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia endoskopii
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Protetyka stomatologiczna
   • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Periodontologia
   • Stomatologia dziecięca
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rzeszów, Piłsudskiego 34     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Centrum Medyczne "MEDICOR"

  Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 85 26 158,17 875 58 11
  Email: medicor@medicor.pl
  Witryna: www.medicor.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej -rodzinnej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4      Telefon: 17 8526158  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia chorób wewnętrzych
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4      Telefon: 17 8526158  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Protetyka stomatologiczna
   • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Periodontologia
   • Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zakład badań klinicznych
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia lekarza POZ
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Protetyka stomatologiczna
   • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Periodontologia
   • Stomatologia dziecięca
  • Pracownia fizjoterapii
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4      Telefon: 17 85 26 158  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia nefrologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4      Telefon: 17 85 26 158  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Pracownia diagnostyczna chorób serca
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4      Telefon: 17 85 26 158  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia proktologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień przy POZ
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia hepatologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień przy POZ
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
   • Medycyna pracy
  • Pracownia psychologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometryczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Gabinet zabiegowy
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4      Telefon: 17 87 55 811  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mammograficzna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Pracownia mammografii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia fizjoterapii
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Szkoła Rodzenia
   Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia RTG
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia mammograficzna
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Pracownia mammografii
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład rehabilitacji
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oddział ginekologiczno-położniczy
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Oddział chirurgiczny ogólny
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia kardiologiczna
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia urologiczna
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • USG
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia fizjoterapii
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia logopedyczna
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Szkoła Rodzenia
    Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia