Centrum Medyczne Medicus

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wojska Polskiego 35 (09-500 Gostynin)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Gostynin
tel.: 24 235 04 12

Jednostki - Centrum Medyczne Medicus

 • Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gostynin, 3-go Maja 45 (mazowieckie / powiat Gostynin)
  • Poradnia lekarza POZ
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Szkoła rodzenia
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Hospicjum domowe
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny pracy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Rehabilitacja domowa
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego domowego
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia w Józefkowie - filia nr 1

  Józefków, 19 B (mazowieckie / powiat Gostynin)
  Telefon: 24 235-18-15
  Email: medicus@medicus.org.pl
  Witryna: www.medicus.org.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Józefków, 19 B      Telefon: 24 235-18-15  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Józefków, 19 B      Telefon: 24 235-18-15  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Józefków, 19 B      Telefon: 24 235-18-15  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Józefków, 19 B     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
    Józefków, 19 B     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia w Lucieniu - filia nr 2

  Lucień, 55 (mazowieckie / powiat Gostynin)
  Telefon: 24 236-40-11
  Email: medicus@medicus.org.pl
  Witryna: www.medicus.org.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Lucień, 55      Telefon: 24 236-40-11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Lucień, 55      Telefon: 24 236-40-11  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Lucień, 55      Telefon: 24 236-40-11  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Lucień, 55     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
    Lucień, 55     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia w Sokołowie - filia nr 3

  Sokołów, 16 C (mazowieckie / powiat Gostynin)
  Telefon: 24 235-19-25
  Email: medicus@medicus.org.pl
  Witryna: www.medicus.org.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Sokołów, 16 C      Telefon: 24 235-19-25  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Sokołów, 16 C      Telefon: 24 235-19-25  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Sokołów, 16 C      Telefon: 24 235-19-25  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Sokołów, 16 C     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Sokołów, 16 C     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Sokołów, 16 C     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
    Sokołów, 16 C     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska

  Gostynin, Wojska Polskiego 35 (mazowieckie / powiat Gostynin)
  Telefon: (24) 235-04-12
  Email: medicus@medicus.org.pl
  Witryna: www.medicus.org.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-15  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-17  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-18  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-38  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-12  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-17  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szkoła rodzenia
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-12  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-12  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-42  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-16  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-28  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-22  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-42  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-18  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-43  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-21  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Zespół leczenia środowiskowego/domowego
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-13  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-16  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-28  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-17  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-42  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-44  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-13  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-13  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-18  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-17  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-16  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-16  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-43  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-14  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Pracownia mammografii
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-42  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 277-74-96  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-12  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-12  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-30  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia okulistyczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-16  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-16  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia bólu
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: (24) 235-04-16  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: 24 235 04 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, Wojska Polskiego 35      Telefon: 24 277 74 96  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Dział /pracownia/ fizjoterapii
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia nefrologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia psychologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia leczenia nerwic
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
  • Hospicjum domowe
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Gostynin, Wojska Polskiego 35     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Zespół rehabilitacji domowej
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia okulistyczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Dział /pracownia/ fizjoterapii
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia nefrologiczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Poradnia psychologiczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
   • Poradnia diabetologiczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Poradnia leczenia nerwic
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Hospicjum domowe
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia urologiczna
    Gostynin, Wojska Polskiego 35     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
 • Ambulatorium ul. Przemysłowa - filia nr 4

  Gostynin, Przemysłowa 1 (mazowieckie / powiat Gostynin)
  Telefon: 24 235-04-12
  Email: medicus@medicus.org.pl
  Witryna: www.medicus.org.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Gostynin, Przemysłowa 1      Telefon: 24 235-04-12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gostynin, Przemysłowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Gostynin, Przemysłowa 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Gostynin, Przemysłowa 1     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
    Gostynin, Przemysłowa 1     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna