Centrum Medyczne MEDIFOR

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mikołaja Kopernika 3A (15-377 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 68 83 131

Jednostki - Centrum Medyczne MEDIFOR

 • Centrum Medyczne MEDIFOR

  Białystok, Kopernika 3A (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 68 83 131
  Email: vitamed.medifor@gmail.com
  • Poradnia stomatologiczna z rentgenodiagnostyką
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia leczenia bólu
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia urologiczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Gabinet preanestetyczny
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gabinet kardiochirurgiczny
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia POZ
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet szczepienny
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia pediatryczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia onkologiczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo onkologiczne
  • Poradnia psychiatryczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia geriatryczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia neurologiczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia metaboliczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia chirurgiczna
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 68 83 131  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Białystok, Kopernika 3A      Telefon: 85 73 23 285  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją