Centrum Medyczne MedLive

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Wojska Polskiego 103 (70-483 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91-4864345,91-8869260

Jednostki - Centrum Medyczne MedLive

 • Centrum Medyczne MedLive

  Szczecin, leja Wojska Polskiego 103 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91-4864345,91-8869260
  Email: info@medlive.pl
  Witryna: www.medlive.pl
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno - położnicza
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardilogiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział fizykoterapii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział balneoterapii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia medycyny sportu
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia neonatologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki ciąży
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Szkoła rodzenia
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii - ortopedycznej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia żywieniowa
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometryczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia densytometryczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia urodynamiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia urodynamiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Punkt pobrań krwi
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia medycyny estetycznej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia akupresury i akupunktury
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia akupresury i akupunktury
   • Inne - Zdrowie publiczne
  • Dział higienyi epidemiologii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne