Centrum Medyczne "MEDYK"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Fryderyka Szopena 1 (35-055 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 85 08 005

Jednostki - Centrum Medyczne "MEDYK"

 • Centrum Medyczne "MEDYK"

  Rzeszów, ul. Jagiellońska 30 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8532286
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8532286  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8532286  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8532286  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8532286  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinety stomatologiczne
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8535910  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinety pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8532286  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet stomatologiczny
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8535910  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8536669  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8538841  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8509340  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8536669  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Ambulatorium stomatologiczne
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8535910  
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarzy rodzinnych
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8536937  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet chirurgii stomatologicznej
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8535910  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30      Telefon: 017 8532286  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pediatryczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia hepatologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia genetyczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia leczenia bólu
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia proktologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ortodontyczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Psychiatria
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia endokrynologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia nefrologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia neurologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia onkologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia pulmonologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia urologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia pediatryczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia hepatologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia geriatryczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia genetyczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia leczenia bólu
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia proktologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia leczenia mukowiscydozy
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia ortodontyczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Psychiatria
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia neurologiczna
    Rzeszów, ul. Jagiellońska 30     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Przychodnia Akademicka Lekarze Specjaliści

  Rzeszów, ul. Podkarpacka 1 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8544146
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia poz
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Psychiatria
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapii
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1      Telefon: 017 8544146  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Poradnia alergologiczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia akademicka
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, ul. Podkarpacka 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Rzeszów, ul. Podkarpacka 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia akademicka
    Rzeszów, ul. Podkarpacka 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia endokrynologiczna
    Rzeszów, ul. Podkarpacka 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów

  Rzeszów, ul. Henryka Siemiradzkiego 4 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8536669
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia poz
   Rzeszów, ul. Henryka Siemiradzkiego 4      Telefon: 017 8536669  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Henryka Siemiradzkiego 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Henryka Siemiradzkiego 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Rzeszów, ul. Henryka Siemiradzkiego 4     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Rzeszów, ul. Henryka Siemiradzkiego 4     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Gabinety Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Poniatowskiego 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, Poniatowskiego 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinety lekarzy rodzinnych
   Rzeszów, Poniatowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgiczna
   Rzeszów, Poniatowskiego 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Rzeszów, Poniatowskiego 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, Poniatowskiego 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna
   Rzeszów, Poniatowskiego 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Zakład Rehabilitacji Medycznej Lekarze Specjaliści

  Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8539941
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia wad postawy
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D      Telefon: 017 8539941  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia logopedyczna
   Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia logopedyczna
    Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 9 D     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Centrum Medyczne "MEDYK"

  Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 8509340
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób naczyń
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia audiologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia internistyczna (chorób wewnętrznych)
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna dla dorosłych
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia nefrologiczna dla dorosłych
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Stacja dializ
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia onkologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ortopedyczna dla dorosłych
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pediatryczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia audiometryczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Audiologia i foniatria
  • Pracownia echokardiografii
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG wysiłkowego
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammograficzna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Medycznej
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Ogólne
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Okulistyczne
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Stomatologiczne
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia POZ
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Laseroterapii
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 850 93 49  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1      Telefon: 17 8509340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia tomografii komputerowej
    Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów

  Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C (podkarpackie)
  Telefon: 017 8526941
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Boguchwała, ul. Przemysłowa 2 C      Telefon: 017 8526941  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kamień, Kamień 313 (podkarpackie / powiat Kamień)
  • Poradnia lekarza POZ
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Kamień, Kamień 313     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sędziszów Młp., Rynek 6 (podkarpackie / powiat Sędziszów Małopolski miasto)
  • Poradnia neurologiczna
   Sędziszów Młp., Rynek 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Sędziszów Młp., Rynek 6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Sędziszów Młp., Rynek 6     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Sędziszów Młp., Rynek 6     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia POZ
   Sędziszów Młp., Rynek 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Stacja Dializ z Przychodnią Lekarzy Specjalistów

  Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8 (podkarpackie / powiat Leżajsk)
  Telefon: 017 2404024
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Stacja Dializ
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiologiczna
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Stacja Dializ
   Leżajsk, ul. Stanisława Boronia 8      Telefon: 017 2404024  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

  Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8575744
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88      Telefon: 017 8575744  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88      Telefon: 017 8575744  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88      Telefon: 017 8575744  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88      Telefon: 017 8575744  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88      Telefon: 017 8575744  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88      Telefon: 017 8575744  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Ignacego Łukasiewicza 88      Telefon: 017 8575744  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet Lekarzy Rodzinnych

  Rzeszów, ul. Księcia Józefa Poniatowskie 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8536937
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Gabinet Lekarzy Rodzinnych
   Rzeszów, ul. Księcia Józefa Poniatowskie 3      Telefon: 017 8536937  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia medycyny pracy

  Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 (podkarpackie / powiat Mielec)
  Telefon: 17 788 92 26
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Mielec, ul. Wojska Polskiego 3      Telefon: 17 788 92 26  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Mielec, ul. Wojska Polskiego 3      Telefon: 17 788 92 26  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Mielec, ul. Wojska Polskiego 3      Telefon: 17 788 92 26  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Mielec, ul. Wojska Polskiego 3      Telefon: 17 788 92 26  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychologiczna
   Mielec, ul. Wojska Polskiego 3      Telefon: 17 788 92 26  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów

  Rzeszów, ul. Leska 2 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 505 583 988
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Rzeszów, ul. Leska 2      Telefon: 505 583 988  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, ul. Leska 2      Telefon: 505 583 988  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, ul. Leska 2      Telefon: 505 583 988  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, ul. Leska 2      Telefon: 505 583 988  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień
   Rzeszów, ul. Leska 2      Telefon: 505 583 988  
   Punkt szczepień
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Leska 2      Telefon: 505 583 988  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Filia Laboratorium Diagnostycznego

  Głogów Małopolski, nna Rudna Mała 600 (podkarpackie / powiat Głogów Małopolski miasto)
  • Zakład Diagnostyki medycznej II
   Głogów Małopolski, nna Rudna Mała 600     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia medycyny pracy

  Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 853 22 86
  Email: medyk@medyk.rzeszow.pl
  Witryna: www.medyk.rzeszow.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
  • Poradnia lekarza POZ
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań badań
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia audiometrii
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Audiologia i foniatria
  • Pracownia spirometrii
   Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A      Telefon: 17 853 22 86  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe