Centrum Medyczne NZOZ ALMED Grażyna Dziubałtowska-Horyń

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32 (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki
tel.: 603 099 646

Jednostki - Centrum Medyczne NZOZ ALMED Grażyna...

 • Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 724 69 47
  Email: medycznecentrum@wp.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diabetologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby płuc
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diabetologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby płuc
   • Dzienna pomoc lekarska - Diabetologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet neurolgiczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • Gabinet profilaktyczny badań kierowców i kandydatów na kierowców
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyczna - EKG
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyczna - USG
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Endokrynologia
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Reumatologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół domowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej w zakresie działania zakładu
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia stomatologiczna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia diagnostyczna-spirometria
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Laboratorium Analityczne (badania hormonalne,markery nowotworowe,hematologia,biochemia,immunologia,serologia,badania alergologiczne)
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Transport sanitarny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt Szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia RTG
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki ogólnej i środowiskowej
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet okulistyczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet chirurgii niezabiegowej
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia chirurgii ogólnej
  • Gabinet pulmonologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • gabinet larynologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet kardiologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet endokrynologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • gabinet reumatologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet ortopedyczny
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyczna gastroskopii
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
  • Gabinet chorób zakaźnych
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Zespół długotermonowej opieki pielęgniarskiej
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Chirurgia ogólna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Ambulatorium
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Ambulatorium okulistyczne
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 1
   Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki ogólnej i środowiskowej
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • gabinet okulistyczny
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet chirurgii niezabiegowej
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia chirurgii ogólnej
   • Gabinet pulmonologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • gabinet larynologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • gabinet kardiologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • gabinet endokrynologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • gabinet reumatologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Gabinet rehabilitacji leczniczej
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet ortopedyczny
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia diagnostyczna gastroskopii
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Gabinet chorób zakaźnych
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zespół długotermonowej opieki pielęgniarskiej
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Chirurgia ogólna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Ambulatorium
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Ambulatorium okulistyczne
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Ambulatorium okulistyczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 1
    Tomaszów Mazowiecki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 723 66 82 44 723 66 75
  Email: medycznecentrum@wp.pl
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 724 69 47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby płuc
   • Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet stomatologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medycyny pracy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet badań kierowców i kandydatów na kierowców
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyczna EKG
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyczna- spirometria
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Zespół domowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej w zakresie działania przychodni
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 2
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy III Liceum Ogólnokształcącym im.płk. Stanisława Hojnowskiego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet leczenia bólu
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet ginekologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pulmonologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Gabinet alergologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia diagnostyczna - USG
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Endokrynologia
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Reumatologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet ginekologiczno-położniczy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Seksuologia
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Ginekologia onkologiczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Seksuologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Ginekologia onkologiczna
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Seksuologia
   • Inna - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet rehabilitacji leczniczej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet leczenia bólu
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Gabinet ginekologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet pulmonologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Gabinet alergologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pracownia diagnostyczna - USG
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • USG - Endokrynologia
    • USG - Ginekologia onkologiczna
    • USG - Reumatologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet ginekologiczno-położniczy
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 19     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Seksuologia
    • USG - Ginekologia onkologiczna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Ginekologia onkologiczna
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Seksuologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Ginekologia onkologiczna
    • Inna - Położnictwo i ginekologia
    • Inna - Seksuologia
    • Inna - Ginekologia onkologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 41 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 41     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Choroby wewnętrzne
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 41     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki ogólnej
   Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 41     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyczna EKG
   Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 41     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
 • Pracownia diagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, Zielona 17 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Pracownia diagnostyczna - USG
   Tomaszów Mazowiecki, Zielona 17     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia

  Zawada, 257 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 710 90 44
  Email: medycznecentrum@wp.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Zawada, 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Zawada, 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zawada, 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt szczepień
   Zawada, 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia diagnostyczna - EKG
   Zawada, 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zawada, 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Zawada, 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki ogólnej i środowiskowej
   Zawada, 257     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny
   Zawada, 257     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   • Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
  • Ambulatorium stomatologiczne
   Zawada, 257     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Periodontologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   • Dzienna pomoc lekarska - Periodontologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
   • Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
   • Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Periodontologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Protetyka stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki ogólnej i środowiskowej
    Zawada, 257     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Gabinet stomatologiczny
    Zawada, 257     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
    • Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Ambulatorium stomatologiczne
    Zawada, 257     
    Ambulatorium stomatologiczne
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Periodontologia
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
    • Dzienna pomoc lekarska - Periodontologia
    • Dzienna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
    • Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
    • Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Periodontologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Protetyka stomatologiczna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Krótka 7 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 724 63 91
  Email: medycznecentrum@wp.pl
  • Poradnia okulistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Krótka 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Krótka 7      Telefon: 44 724 69 47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Krótka 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia leczenia jaskry
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Krótka 7     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, Legionów 84 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, Legionów 84     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Zakład rehabilitacji leczniczej

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 724 25 14
  Email: medycznecentrum@wp.pl
  • Poradnia rehabilitacji leczniczej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia rehabilitacji narządów ruchu
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Usługi rehabilitacyjne - Neurochirurgia
   • Usługi rehabilitacyjne - Neurologia
   • Usługi rehabilitacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi rehabilitacyjne - Reumatologia
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Reumatologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Usługi rehabilitacyjne - Kardiochirurgia
   • Usługi rehabilitacyjne - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiochirurgia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji narządów ruchu
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Usługi rehabilitacyjne - Neurochirurgia
    • Usługi rehabilitacyjne - Neurologia
    • Usługi rehabilitacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Usługi rehabilitacyjne - Reumatologia
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurochirurgia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Reumatologia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Usługi rehabilitacyjne - Kardiochirurgia
    • Usługi rehabilitacyjne - Kardiologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiochirurgia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiochirurgia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiochirurgia
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 13 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Laboratorium Analityczne ( badania hormonalne, markery nowotworowe, hematologia, biochemia, immunologia, serologia, koagulacja)
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 13     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyczna - USG
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 13     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, Smugowa 6 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, Smugowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, Smugowa 6     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Tomaszów Mazowiecki, Smugowa 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Pracownia diagnostyczna EKG
   Tomaszów Mazowiecki, Smugowa 6     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet profilaktycznych badań kierowców i kandydatów na kierowców
   Tomaszów Mazowiecki, Smugowa 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, Smugowa 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Transport sanitarny
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna paliatywna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Psychiatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Laboratorium Analityczne (badania hormonalne, markery nowotworowe, hematologia, biochemia, immunologia, serologia, badania alergologiczne)
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyczna USG
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyczna EKG
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Pracownie inne
   • Choroby wewnętrzne
   • Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet neurologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet endokrynologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ dla dzieci
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyczna EKG
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet ginekologiczno-położniczy
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Seksuologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Ginekologia onkologiczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Ginekologia onkologiczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Seksuologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Ginekologia onkologiczna
   • Inna - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Pracownia diagnostyczna- spirometria
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Gabinet medycyny pracy
   Tomaszów Mazowiecki, Benniego 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, Zielona 17 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet ginekologiczno - położniczy
   Tomaszów Mazowiecki, Zielona 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Seksuologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Ginekologia onkologiczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Ginekologia onkologiczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Seksuologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Ginekologia onkologiczna
   • Inna - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
 • Przychodnia Filia nr 7

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Ogrodowa 53 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 726 03 53
  Email: medycznecentrum@wp.pl
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia diagnostyki- EKG
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet ginekologiczno - położniczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria