CENTRUM MEDYCZNE OLMEDICA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Gołdapska 1 (19-400 Olecko)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Olecko miasto
tel.: 87 520 22 95, 96

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE OLMEDICA

 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  Olecko, Gołdapska 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Olecko miasto)
  Telefon: 87 520 22 95, 96
  Email: olmedica@olmedica.pl
  Witryna: www.olmedica.pl
  • pracownia endoskopii
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pracownia kardiologicznych badań nieinwazyjnych
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby płuc
  • pracownia fizjoterapii i rehabilitacji
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia rehabilitacji
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia ginekologii i położnictwa
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • ambulatorium ogólne
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy "P"
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny "S"
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • karetka transportowa
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
  • poradnia endokrynologiczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia kardiologiczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia urazowo - ortopedyczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pracownia mikrobiologii
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia onkologiczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia urologiczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia gastroenterologiczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia neurologiczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 52022 95, 96  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia dermatologiczna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia medycyny pracy
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia medycyny sportowej
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95, 96  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
  • gabinet diagnostyczno -zabiegowy
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95 wew 302  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95 wew 302  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95 wew 302  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • laboratorium analityczne
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95 lub 96  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia serologii
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95 lub 96  
   Pracownia serologiczna
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95 wew 382  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia ultrasonograficzna
   Olecko, Gołdapska 1      Telefon: 87 520 22 95 wew 382  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej, w tym serologii
   Olecko, Gołdapska 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia diagnostyki obrazowej, w tym USG
   Olecko, Gołdapska 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Olecko, Gołdapska 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia neurologii
   Olecko, Gołdapska 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia pediatrii
   Olecko, Gołdapska 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia onkologiczna
   Olecko, Gołdapska 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • zespół wyjazdowy ogólny
   Olecko, Gołdapska 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • poradnia urologiczna,
   Olecko, Gołdapska 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia neurologiczna,
   Olecko, Gołdapska 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • dyspozytornia
   Olecko, Gołdapska 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • poradnia nadciśnienia tętniczego
   Olecko, Gołdapska 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pracownia diagnostyki laboratoryjnej, w tym serologii
    Olecko, Gołdapska 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • pracownia diagnostyki obrazowej, w tym USG
    Olecko, Gołdapska 1     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • poradnia chorób wewnętrznych
    Olecko, Gołdapska 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia neurologii
    Olecko, Gołdapska 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia pediatrii
    Olecko, Gołdapska 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • poradnia onkologiczna
    Olecko, Gołdapska 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • zespół wyjazdowy ogólny
    Olecko, Gołdapska 1     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • poradnia urologiczna,
    Olecko, Gołdapska 1     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • poradnia neurologiczna,
    Olecko, Gołdapska 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • dyspozytornia
    Olecko, Gołdapska 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • poradnia nadciśnienia tętniczego
    Olecko, Gołdapska 1     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia