Centrum Medyczne OMEDICA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Stęszewska 41/4 (60-111 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Grunwald
tel.: 61 839-10-30

Jednostki - Centrum Medyczne OMEDICA

  • Centrum Medyczne OMEDICA

    Poznań, Stęszewska 41/4 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
    • Centrum Leczenia Cukrzycy
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia diabetologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Centrum Leczenia Otyłości
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia chorób metabolicznych
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Poradnia Chirurgiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia chirurgii ogólnej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Poradnia Dermatologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia dermatologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Poradnia Dietetyczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Wielkopolskie Centrum Położnictwa
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia Kardiologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia kardiologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Poradnia Laryngologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Poradnia Medycyny Pracy
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia medycyny pracy
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Poradnia Neurologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia neurologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Poradnia Psychiatryczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia zdrowia psychicznego
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Poradnia Psychologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia psychologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Wielkopolskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Poronień
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia patologii ciąży
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia Proktologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia proktologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Pracownia Farmakologii Klinicznej
      Poznań, Stęszewska 41/4     
    • Poradnia alergologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia alergologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Poradnia hematologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia hematologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Poradnia urologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia urologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Poradnia ortopedyczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pracownia Ultrasonograficzna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Pracownia USG
      • USG - Chirurgia ogólna
      • USG - Endokrynologia
      • USG - Urologia
      • USG - Położnictwo i ginekologia
      • USG - Kardiologia
      • USG - Chirurgia naczyniowa
      • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia chirurgii plastycznej
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia chirurgii plastycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
    • Poradnia endokrynologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia endokrynologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Poradnia okulistyczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia okulistyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Poradnia metaboliczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia chorób metabolicznych
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poardnia chirurgii naczyniowej
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia chirurgii naczyniowej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
    • Poradnia Nefrologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia nefrologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Poradnia Pulmonologiczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia chorób płuc
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Poradnia medycyny sportowej
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia medycyny sportowej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
    • Poradnia rehabilitacji medycznej
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia rehabilitacyjna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Poradnia preluksacyjna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia preluksacyjna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia wad postawy
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia wad postawy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia hematologiczna dla dzieci
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Poradnia Logopedyczna
      Poznań, Stęszewska 41/4     
      Poradnia logopedyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
      • Poradnia Nefrologiczna
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia nefrologiczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
      • Poradnia Pulmonologiczna
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia chorób płuc
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
      • Poradnia medycyny sportowej
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia medycyny sportowej
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
      • Poradnia rehabilitacji medycznej
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia rehabilitacyjna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
      • Poradnia preluksacyjna
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia preluksacyjna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      • Poradnia wad postawy
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia wad postawy
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      • Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia hematologiczna dla dzieci
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
      • Poradnia Logopedyczna
        Poznań, Stęszewska 41/4     
        Poradnia logopedyczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne