Centrum Medyczne ORLEN Medica

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chemików 7 (09-411 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 24 3650925

Jednostki - Centrum Medyczne ORLEN Medica

 • Przychodnia Chemików

  Płock, Chemików 7 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 3650925
  Email: biuro@orlenmedica.pl
  Witryna: www.orlenmedica.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Płock, Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia audiologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-14  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-52  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-58  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-34  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-33  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-89  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-51  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób płuc
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 243660941  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-21  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-42  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-23  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia promocji zdrowia
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-54  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-23  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-95  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-14  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
  • Pracownia endoskopii
   Płock, Chemików 7     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Płock, Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-93  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-79  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia endokrynologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-36  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-37  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-37  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-23  
  • Poradnia diabetologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Płock, Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Transport sanitarny w POZ
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-223  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-30  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 365-09-30  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet przedlekarski
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 3650966  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Płock, Chemików 7      Telefon: 24 3650925  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia dermatologiczna
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje)
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna (konsultacje)
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurochirurgiczna (konsultacje)
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia nefrologiczna (konsultacje)
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Płock, Chemików 7     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diagnostyki obrazowej (RTG, biopsja cienkoigłowa)
   Płock, Chemików 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium ogólne
   Płock, Chemików 7     
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Gabinet przedlekarski
   Płock, Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Punkt szczepień
   Płock, Chemików 7     
   Pracownie inne
  • Pracownia RTG
   Płock, Chemików 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół pielęgniarek medycyny pracy
   Płock, Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Zespół pielęgniarek poradni specjalistycznych
   Płock, Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia wad postawy
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Płock, Chemików 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół pielęgniarek POZ
   Płock, Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Płock, Chemików 7     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób naczyń
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Płock, Chemików 7     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Płock, Chemików 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Inna - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • poradnia dermatologiczna
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia alergologiczna (konsultacje)
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia endokrynologiczna (konsultacje)
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia neurochirurgiczna (konsultacje)
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia nefrologiczna (konsultacje)
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Płock, Chemików 7     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia diagnostyki obrazowej (RTG, biopsja cienkoigłowa)
    Płock, Chemików 7     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Ambulatorium ogólne
    Płock, Chemików 7     
    Ambulatorium ogólne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Gabinet przedlekarski
    Płock, Chemików 7     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Punkt szczepień
    Płock, Chemików 7     
    Pracownie inne
   • Pracownia RTG
    Płock, Chemików 7     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zespół pielęgniarek medycyny pracy
    Płock, Chemików 7     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Zespół pielęgniarek poradni specjalistycznych
    Płock, Chemików 7     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia wad postawy
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Płock, Chemików 7     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zespół pielęgniarek POZ
    Płock, Chemików 7     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Płock, Chemików 7     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia chorób naczyń
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Zespół rehabilitacji domowej
    Płock, Chemików 7     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia diabetologiczna
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Płock, Chemików 7     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Filia nr 1 NZOZ CM "PetroLek" Płock Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock, Kolegialna 24 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia lekarza POZ
   Płock, Kolegialna 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski zabiegowy
   Płock, Kolegialna 24     
   Gabinet zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Płock, Kolegialna 24     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • Filia nr 2 NZOZ CM "PetroLek" Płock Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock, Otolińska 8 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia lekarza POZ
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna (drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczna (konsultacje)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna (drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii naczyniowej (konsultacje)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Płock, Otolińska 8     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Otolińska 8     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Płock, Otolińska 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG
   Płock, Otolińska 8     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna (konsultacje)
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej rodzinnej
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Płock, Otolińska 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Płock, Otolińska 8     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje )
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia diabetologiczna
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Płock, Otolińska 8     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia fizykoterapii
   Płock, Otolińska 8     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Płock, Otolińska 8     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Płock, Otolińska 8     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej
   Płock, Otolińska 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Płock, Otolińska 8     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Płock, Otolińska 8     
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia Kutrzeby

  Płock, Kutrzeby 11 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 3669191
  Email: biuro@orlenmedica.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materialów do badań
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia logopedyczna
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia psychologiczna
   Płock, Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza POZ (tylko dla dorosłych)
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia jaskry ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chorób naczyń
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego ( konsultacje )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia otolaryngologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia onkologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia USG
   Płock, Kutrzeby 11     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Płock, Kutrzeby 11     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ (tylko dla dorosłych)
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pediatryczna
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia leczenia jaskry ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia chorób naczyń
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia chirurgii naczyniowej ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia urologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego ( konsultacje )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia otolaryngologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia onkologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pracownia USG
    Płock, Kutrzeby 11     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia neurologiczna
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Płock, Kutrzeby 11     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
 • Filia nr 4 CM Petrolek Płock Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock, Padlewskiego 4 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, Padlewskiego 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Płock, Padlewskiego 4     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Padlewskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna