CENTRUM MEDYCZNE "PATRON-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Siarczana 11 (93-143 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 42 642 04 56

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE "PATRON-MED"

 • przychodnia lekarska

  Łódź, ul. Siarczana 11 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: 42 642 04 56
  Email: mpaduszek@wp.pl
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Siarczana 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Łódź, ul. Siarczana 11     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia okulistyczna
   Łódź, ul. Siarczana 11     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Łódź, ul. Siarczana 11     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia urologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • punkt szczepień
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA (GABINET) POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Łódź, ul. Siarczana 11      Telefon: 42 642 04 56  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • pracownia diagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Siarczana 11 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  • pracownia analityki laboratoryjnej
   Łódź, Siarczana 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • zakład rehabilitacji leczniczej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Siarczana 11 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  • poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łódź, Siarczana 11     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Łódź, Siarczana 11     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia