CENTRUM MEDYCZNE PRO FAMILIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stanisława Dubois 16 (15-349 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 74 52 662

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE PRO FAMILIA

 • CENTRUM MEDYCZNE PRO FAMILIA

  Białystok, ul. Stanisława Dubois 16 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 74 52 662
  Email: dariuszkozerski@gmail.com
  Witryna: www.profamilia.cba.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Białystok, ul. Stanisława Dubois 16      Telefon: 85 74 52 662  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Białystok, ul. Stanisława Dubois 16      Telefon: 85 74 52 662  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Białystok, ul. Stanisława Dubois 16      Telefon: 85 74 52 662  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabuinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białystok, ul. Stanisława Dubois 16      Telefon: 85 74 52 662  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne