Centrum Medyczne Profamilia Zakład Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefana 2 (91-463 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 288 11 20

Jednostki - Centrum Medyczne Profamilia Zakład...

 • Centrum Medyczne PROFAMILIA

  Łódź, ul. Stefana 2 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Stefana 2      Telefon: 42 288 11 20  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pracownia USG
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Fizjoterapia
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Urologia
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Pediatria
   • USG - Kardiologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia geriatryczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowia środowiskowe
  • Pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia fizykoterapii
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia hydroterapii częściowej
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia krioterapii punktowej
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Hospicjum domowe
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze i ortopedyczne
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Fizjoterapia
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Łódź, ul. Stefana 2     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Fizjoterapia
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna paliatywna