Centrum Medyczne PROMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Laskowska 4a (32-329 Bolesław)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Bolesław
tel.: 32 64 24 147

Jednostki - Centrum Medyczne PROMED

 • CENTRUM MEDYCZNE PROMED Sp. z o. o.

  Bolesław, Laskowska 4a (małopolskie / powiat Bolesław)
  Telefon: 32 64 24 147
  Email: biuro@promedboleslaw.pl
  • Poradnia laryngologiczna
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pulmonologiczna
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielegniarki środowiskowej/podstawowej opieki zdrowotnej
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej/położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej w środowiski nauczania i wychowania
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 64 24 147  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 642 41 47  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 642 41 47  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania
   Bolesław, Laskowska 4a      Telefon: 32 642 41 47  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia preluksacyjna
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia preluksacyjna
    Bolesław, Laskowska 4a     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia alergologiczna
    Bolesław, Laskowska 4a     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Bolesław, Laskowska 4a     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Bolesław, Laskowska 4a     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Bolesław, Laskowska 4a     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria