CENTRUM MEDYCZNE PROMEDICA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: lac Wolności 17 (35-073 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 859 75 60

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE PROMEDICA...

 • CENTRUM MEDYCZNE PROMEDICA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Rzeszów, lac Wolności 17 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 859 75 60
  Email: mariusz.nawojski@promedica.net
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet pielegniarki środowiskowej
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet fizjoterapii
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia preluksacyjna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia onkologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ortopedyczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia fizjoterapii
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pracownia fizjoterapii
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Echo serca
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia prowadząca leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia prowadząca leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia prowadząca leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia prowadząca leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Oddział gastroenterologii (Oddział szpitalny prowadzący leczenie żywieniowe)
   Rzeszów, lac Wolności 17     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób jelitowych
    Rzeszów, lac Wolności 17     
    Poradnia żywieniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Oddział gastroenterologii (Oddział szpitalny prowadzący leczenie żywieniowe)
    Rzeszów, lac Wolności 17     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia