Centrum Medyczne Puławska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Puławska 49 (05-500 Piaseczno)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Piaseczno miasto
tel.: 22 737-50-50

Jednostki - Centrum Medyczne Puławska...

 • Centrum Medyczne Puławska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Piaseczno, ul. Puławska 49 (mazowieckie / powiat Piaseczno miasto)
  Telefon: 022 737-50-50
  Email: info@cmp.med.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Szkoła rodzenia
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia audiologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna narządu ruchu dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób gruczołu krokowego
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia andrologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastoenterologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia onkologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pediatryczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia foniatryczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia stomatologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt pobrań krwi
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Punkt pobrań krwi
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neonatologiczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neonatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
  • Poradnia stomatologii dziecięcej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej- bez pracowni
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej- drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej- konsultacje
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej-drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci-drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci- konsultacje, drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia preluksacyjna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne
  • Pracownia USG
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Piaseczno, ul. Puławska 49      Telefon: 22 737-50-50  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka
  • Poradnia wad postawy
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia bólu
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia interdysyplinarnego leczenia osteoporozy
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób mięśni
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia chorób mięśni
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Piaseczno, ul. Puławska 49     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia wad postawy
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia bólu
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia interdysyplinarnego leczenia osteoporozy
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia geriatryczna
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia padaczki
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia stwardnienia rozsianego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chorób mięśni
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia chorób mięśni
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Piaseczno, ul. Puławska 49     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział w Warszawie-Białołęka

  Warszawa, ul. Berensona 11 (mazowieckie / powiat Białołęka)
  Telefon: 022 741-83-00
  Email: info@cmp.med.pl
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza POZ
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie stomatologiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza rodzinnego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia alergii oddechowych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia alergii skórnych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia chorób jelitowych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia hepatologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nowotworów krwi
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia immunologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadcisnienia tętniczego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia toksykologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia genetyczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt pobrań krwi
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Punkt pobrań krwi
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzeci
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia leczenia zeza
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia padaczki
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia chorób mięśni
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Wyroby - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia ran
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii ręki
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia oparzeń
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia transplantologii
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia transplantacji nerek
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia transplantacji wątroby
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia transplantacji serca
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia transplantacji szpiku
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologii dziecięcej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej - bez pracowni
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej - zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Warszawa, ul. Berensona 11      Telefon: 022 741-83-00  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, ul. Berensona 11     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia geriatryczna
    Warszawa, ul. Berensona 11     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
 • Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział w Warszawie - Ochota

  Warszawa, ul. Grójecka 132 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 22 824-50-56
  Email: rejestracja-grojecka@cmp.m.ed.pl
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia leczenie niepłodności
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradania laktacyjna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Pracownia USG
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia padaczki - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia wad postawy - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologii dziecięcej
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej - bez pracowni
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej - zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kradiologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Dział masażu suchego
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej - zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej - zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej - konsultacje
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna - badania
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt pobrań krwi
   Warszawa, ul. Grójecka 132      Telefon: 22 824-50-56  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, ul. Grójecka 132     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia geriatryczna
    Warszawa, ul. Grójecka 132     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
 • Centrum Medyczne Puławska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział w Warszawie - Wola

  Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 404 71 72
  Email: info@cmp.med.pl
  Witryna: www.cmp.med.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 4047122  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hematologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastroenterologiczna-konsultacje
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań krwi
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologa dziecięcego
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia jaskry
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia zeza
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ortopedyczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia USG
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia andrologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wenerologiczna
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej -konsultacje, drobne zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej-konsultacje
   Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. U3      Telefon: 22 404 71 72  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne